Υλοποίηση

Learning Business

Το Learning Business χωρίζεται σε δύο επίπεδα. Το πρώτο αφορά σε ένα roadshow ανά την Ελλάδα, όπου σε κάθε λύκειο που επισκεπτόμαστε, παρουσιάζουμε τις διαδρομές επώνυμων και κατά γενικό κανόνα κοινά αποδεκτών επιχειρηματιών, με σαφή κοινωνική προσφορά και δεδομένη ευαισθησία στο «καλώς επιχειρείν». Συγκεκριμένα, γνωστοί επιχειρηματίες και μάνατζερς θα αναφέρονται στο πώς στράφηκαν στην επιχειρηματικότητα, στην προσωπική τους ιστορία κι εν τέλει στο πως αποδίδουν κοινωνικό όφελος στην κοινωνία.

Μέσα από βίντεο ή φυσική παρουσία ανθρώπων της αγοράς, αυτά τα πρόσωπα μιλούν για τις δικές τους ιστορίες επιτυχίας, δρουν προτρεπτικά, λύνουν απορίες και με το ζωντανό τους παράδειγμα επιμορφώνουν τους μαθητές χωρίς στόχευση τους να είναι η προβολή ή διαφήμιση των εταιρειών τους αλλά της προσωπικής τους διαδρομής. Παράλληλα ειδικοί τεχνοκράτες ενημερώνουν για την αξία της «επένδυσης» στη μόρφωση και την απόκτηση δεξιοτήτων, για τις νέες τάσεις της ιδιωτικής αγοράς, για τα επαγγέλματα του μέλλοντος και το βαθμό ζήτησης αυτών, ενώ στους σχολικούς χώρους εξελίσσονται τεστ δεξιοτήτων που οδηγούν τα παιδιά σε αυτογνωσία για το προς τα πού θα πρέπει να κατευθυνθούν καθώς και χρηστικές συμβουλές όπως για παράδειγμα το πώς ένας νέος συμπληρώνει σωστά το βιογραφικό του.

Στη δεύτερη φάση πραγματοποιείται ειδική ημερίδα παρουσία των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα ιδιοκτητών σχολείων και των στελεχών τους, επώνυμων επιχειρηματιών, ειδικών, πανεπιστημιακών κι εκπροσώπων του υπουργείου Παιδείας και του Πολιτικού κόσμου με κεντρικό της θέμα τη διασύνδεση επιχειρηματικής κι εκπαιδευτικής κοινότητας.