Αιγίδες

Learning Business

Το Learning Business έχει τεθεί υπό την Αιγίδα του Συνδέσμου Ιδιωτικών Σχολείων Ελλάδας, της ΚΕΕ (Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδας) και του ΣΒΒΕ (Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος) ενώ η διοργάνωση σειράς εκπαιδευτικών ημερίδων που ο οργανισμός μας θα πραγματοποιήσει αφορά στο σχολικό έτος  2016 – 2017. Θέμα της είναι «οι ωφέλειες της επιχειρηματικότητας αλλά και του σωστού επαγγελματικού προσανατολισμού». Στόχος είναι η δημιουργία μιας αμφικτιονίας σχολείων που θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα μας και που δια αυτής της δράσης θα διασυνδεθούν ενεργά με την ιδιωτική αγορά.