Όραμα μας

Learning Busines

  •  Η παροχή επιμόρφωσης στους μαθητές γύρω από θέματα απασχόλησης, απόκτησης δεξιοτήτων και στροφής στην επιχειρηματικότητα.
  • Οι υπηρεσίες σύνδεσης του πολιτιστικού περιεχομένου με το επιχειρείν.
  • Η διασύνδεση της επιχειρηματικής κοινότητας με τη νεολαία.
  •  Η καταπολέμηση της ανεργίας με εργαλείο τη γνώση.
  • Η εταιρική κοινωνική υπευθυνότητα