Το Learning Business έχει τεθεί υπό την Αιγίδα του Συνδέσμου Ιδιωτικών Σχολείων Ελλάδας, της ΚΕΕ (Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδας) και του ΣΒΒΕ (Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος)

LEARNING BUSSINESS

Η δράση «Learning Business» αφορά στη διασύνδεση μαθητών κι εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας βαθμίδας (γυμνάσιο-λύκειο) με την επιχειρηματική κοινότητα της χώρας....

Learning Business

Η δράση «Learning Business» αφορά στη διασύνδεση μαθητών κι εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας βαθμίδας (γυμνάσιο-λύκειο) με την επιχειρηματική κοινότητα της χώρας.

Στόχος

Στόχος μας είναι η κατάδειξη των πλεονεκτημάτων της ιδιωτικής αγοράς στην απασχόληση, η καταπολέμηση της ανεργίας μέσα από τη γνώση και ταυτόχρονα η πρώτη επαφή των μαθητών με το επιχειρείν

Αιγίδες

Το Learning Business έχει τεθεί υπό την Αιγίδα του Συνδέσμου Ιδιωτικών Σχολείων Ελλάδας, της ΚΕΕ (Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδας) και του ΣΒΒΕ (Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος)

Οι ομιλητες μας κατα το σχολικο έτος 2016/17 

Λίγα λόγια για μας


Η  D^{2} είναι μια εταιρεία πολιτιστικών κι επιχειρηματικών δράσεων, με έμφαση στη διασύνδεση της εκπαιδευτικής με την επιχειρηματική κοινότητα κι επικέντρωση στον «πολιτισμό» που παράγουν μεγάλοι ιδιωτικοί οργανισμοί της χώρας μέσω των δράσεων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης.